Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

Jak dopadla výzva druhá - "3R" plastová?

V březnu jsme se zaměřili na plastový odpad. Toto téma částečně souvisí také s projektem Světová škola do kterého je naše škola úspěšně zapojena. Téma plastu se promítlo do výuky na základní i střední škole. 

První stupeň dokonce na toto téma vyhlásil víkendovou výzvu. Ve výuce se například objevil kahoot zaměřený na rozklad odpadu a děti také pomáhaly princezně se záhadným jménem Prga v boji proti hnusákům. Mimo jiné řešily, v čem si nosí do školy svačiny, a vyrobily si voskový ubrousek.

Druhý stupeň tvořil z recyklovaneho plastu při výtvarné výchově a zároveň svou tvorbou na tento problém netradičním způsobem upozornil. V chemii se žáci seznámili s vlastnostmi tohoto celosvětově rozšířeného a používaného materiálu. Také proběhl on-line výukový program od společnosti Bezobalu.

Na střední škole byla plastová problematika začleněna do hodin základů přírodních věd a byl také zmíněn princip upcyklace, který byl zaměřený na módu.

Ani učitelé a rodiče nezůstali pozadu a pustili se do výroby látkových tašek nebo netradičních  květináčů.

 

J. Bartoš

 

 

 


Vydáno: 7.4.2021 23:21 | 
Přečteno: 1051x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent