Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Je internet bezpečný?

Redaktor TV NOVA pan Vaňura ve spolupráci s největším tuzemským poskytovatelem internetových služeb společností „SEZNAM" natočili film o odvrácené tváři internetu a jsou zde otázky a odpovědi na téma „Je internet bezpečný?" Dle doporučení výrobce je film určen dětem ve věku od 11 let. Vyučující předmětů IKT,TEA, PEK, PČ zařadili tento film do svých tematických plánu a film dětem od šesté třídy ZŠ až po čtvrté ročníky SŠ ve svých hodinách pustili.

Tímto se obracíme i na rodičovskou veřejnost, aby o problematice NE_BEZPEČÍ internetu se svými dětmi hovořili. Film je možné si se svolením výrobce stáhnout do svého počítače. Pusťte si ho doma společně a prodiskutujte jeho obsah.

Děkujeme.

Film lze stáhnout na níže uvedené adrese:


http://www.seznamsebezpecne.cz/


Vydáno: 16.9.2009 13:36 | 
Přečteno: 5959x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent