Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

KAVČÍ HORY POETICKÉ 2024

Ve čtvrtek 15. 2. a v pátek 16. 2. proběhla na 1. stupni školní kola recitační soutěže „Kavčí hory poetické“. V I. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. tříd. v počtu 33 dětí. V II. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd v počtu 19 dětí.  I zde byla úroveň vysoká a bylo těžké vybrat nejlepší recitátory.

Dva nejlepší soutěžící z každé kategorie postoupí do okresního kola soutěže „Pražské poetické setkání 2024“, které se bude konat 12. 3. a 13. 3. v Domě dětí a mládeže na Jižním Městě, Květnového vítězství 2126. Moc nás mrzí, že vítězové II. kategorie jsou v té době na zimním ozdravném pobytu, proto se okresního kola zúčastní pouze děti z I. kategorie, které se umístily na 1. a 2. místě.

 

VÝSLEDKY I. KATEGORIE

  1. MÍSTO: Adéla Hejdová Z3A
  2. MÍSTO: Lada Janečková Z2B
  3. MÍSTO: Klára Machová Z2B

VÝSLEDKY II. KATEGORIE

  1. MÍSTO: Karolína Daitlová Z5A
  2. MÍSTO: Anna Maxová Z4B
  3. MÍSTO: Viktória Országhová Z5B

Všem vítězům blahopřejeme!

Mgr. Miloslava Pospíšilová

 


Vydáno: 23.2.2024 9:48 | 
Přečteno: 205x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent