Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

V současné době je největším nepřítelem přírody člověk. Svým chování přeměňuje přírodu na některých místech k nepoznání.

Žáci sedmých tříd se podívali, jak jsou na tom obojživelníci v Česku a co je nejvíce ohrožuje. „Nečekaně“ zjistili, že jsme to my – lidé. Ničíme a znečišťujeme jejich přirozené prostředí a také řada obojživelníků zemře při jarní migraci za rozmnožováním pod koly našich aut.

Ve městě se stále častěji setkáváme se světelným znečištěním. Jeho zdrojem je nejčastěji veřejné osvětlení, ale také nevhodně umístěná reklama. Touto problematikou se zabývali žáci šestých tříd.

Člověk se také pomalu od přírody odcizuje, za což mohou i mobilní telefony, jejichž používáním trávíme stále víc času. Nad tím, co vše nám mobilní telefon bere, se zamýšleli žáci osmých tříd.

 

 


Vydáno: 7.12.2023 16:34 | 
Přečteno: 459x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent