Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Kraj pro bezpečný internet

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola se zapojila do soutěže „Kraj pro bezpečný internet“.

Soutěž je nejen kvízem o znalostech z oblasti internetové bezpečnosti, ale i soutěží o hodnotné ceny.

1. cena: tablet,

2. cena: chytrý telefon,

3. cena: herní konzole XBox

Soutěž je určena nejen  pro žáky ZŠ a SŠ, ale i pro širokou veřejnost. Ve všech třídách i ve vestibulu školy je k soutěži umístěn informační leták.

Soutěž je rozdělena do několika kategorií,

a)      „Děti a mládež“, určena pro žáky ZŠ a  SŠ

b)      „Rodiče a veřejnost“ ta je určena zejména pro děti mladší 13-ti let.

U dětí starších 13-ti let bude soutěž organizovaná v některém z předmětů, které jsou vyučovány v učebnách výpočetní techniky.  Je možné soutěž vyplnit i doma (postačí tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu některého z předmětu PC).

Každý soutěžící se musí registrovat na stránkách pořadatele, kde uvádí své jméno, příjmení, emailovou adresu a školu.

Po zaregistrování bude soutěžícímu zasláno na jeho email přihlašovací jméno a heslo, pomocí kterých se budete vy, nebo vaše dítě přihlašovat do soutěže. Je nezbytné, aby si heslo děti uchovaly a nezapomněly jej, doporučujeme zapsat do mobilů, sešitů apod.

Pokud souhlasíte se zapojením vašeho dítěte do soutěže, potvrďte prosím zprávu, kterou vám zašleme cestou systému „BC“. (žáci od sedmé třídy ZŠ a výše, ostatní žáci se mohou zapojit se svými rodiči)

Jak postupovat při přihlášení najdete na tomto odkazu:

http://www.kpbi.cz/jak-mám-postupovat.html

Na  internetových stránkách se můžete podívat na pravidla soutěže.

Pravidla soutěže najdete na tomto odkazu:

http://www.kpbi.cz/pravidla-soutěže.html.

V sekci „Děti a mládež“ předpokládáme, že děti mají vlastní emailové schránky, pomocí kterých se mohou zaregistrovat.

V sekci „Rodiče a veřejnost“ mohou rodiče své dítě také zaregistrovat. Jsou zde zajímavá témata, např. jak zabezpečit moderní aplikace tzv. chytré telefony, kde stáhnete antivirový software do mobilu zcela zdarma, jaká nebezpečí číhají na vás a vaše děti na internetu apod.

Tato témata pak můžete se svými dětmi i probrat.

Přejeme vám všem hodně úspěchů.


Vydáno: 31.10.2014 13:03 | 
Přečteno: 2071x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent