Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Kultura neslyšících

Dne 19.9. se žáci 6.třídy zúčastnili besedy, která jim přiblížila život neslyšících.

Na besedě jsme se dozvěděli, že neslyšící umí znakový jazyk a že na ně nemáme křičet, protože nás neslyší. ( Lukáš Pásek)

Beseda byla úžasná, nejvíce mě zaujal znakový jazyk. ( Nikola Maříková)

S hluchoněmými se můžeme dorozumět i jinak, můžeme si dopisovat, nebo na ně mluvit pomalu, protože umí odezírat ze rtů. ( Adam Borovička)

Hráli jsme hru, kde někdo předváděl znakovým jazykem nějaké slovo, které bylo napsané na papírku. ( Martin Šimák)

Dozvěděli jsme se, že život hluchoněmých není vůbec snadný, při vyřizování na úřadech nebo na policii musí mít s

sebou tlumočníka. Používají také speciální pomůcky, např. vibrační budík nebo zvonek na světlo.Na závěr nás paní požádala, abychom byli k neslyšícím více ohleduplní. ( Tomáš Rousek)

Zajímavé bylo, že znakový jazyk je ve všech státech stejný, takže se hluchoněmí domluví všude. Podle mého názoru mohou žít stejně příjemný život jako my ostatní. ( Vojta Capil)

Když se někdo narodí v České republice jako neslyšící, tak pro něj čeština bude jako cizí jazyk.( Saša Kurganskyy)

Tato beseda byla pro mne poučná i tím, že si mám vážit toho, že nemám takovou vadu. ( Claudie Tobiášová)

Na konci jsme se mohli ptát na vše a dostali jsme plakát a CD.( Ester Heidu)

Neslyšící mají více vyvinuté ostatní smysly. ( Bára Němcová)

Nejhezčí mi přišlo, že se i tito lidé dokážou smát a mít radost ze života, to mi přijde nádherné. ( Markéta Žandová)

 

 

 


Vydáno: 20.9.2012 9:27 | 
Přečteno: 2993x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent