Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Loučení s deváťáky

I v letošním školním roce jsme se rozloučili s žáky deváté třídy.

 

Deváťáci si pro své učitele a vedení školy připravili rozlučku, ve které nechybělo poděkování za proběhlá školní léta a vzpomínkové video. Na závěr proběhlo také malé pohoštění, při kterém se žáci s učiteli bavili zejména o jejich budoucnosti.

 

Milí deváťáci, přejeme vám mnoho úspěchů a štěstí na vaší další cestě. Nezapomeňte na nás a občas nás poctěte svojí návštěvou. Usmívající se

Vaši učitelé

 


Vydáno: 30.6.2024 16:13 | 
Přečteno: 68x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent