Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Město do kapsy - Mikroklima - projekt pro 6. třídy

V tomto školním roce se v rámci výuky přírodopisu a environmentální výchovy účastníme projektu Město do kapsy - mikroklima a veřejný prostor okolí školy. Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a byl podpořen Hlavním městem Prahou.

Týmy žáků šestých tříd pod vedením pana učitele uskutečňují projekt Mikroklima okolí školy. Žáci zkoumali problematickou lokalitu ulice Pujmanové u parku Na Pankráci.

Pomocí měření a pozorování v terénu zjistili, že se jedná o velmi prašnou a dopravně zatíženou lokalitu se špatnou kvalitou ovzduší. Zjištěné hodnoty porovnávali s hodnotami, které naměřili na školní zahradě. Pro zlepšení současného stavu žáci navrhují vysázet větší množství zeleně
a část nepropustných povrchů, např. asfaltové chodníky, navrhují nahradit povrchy s lepší propustností, jako je třeba dlažba.

J. Bartoš

 


Vydáno: 18.6.2018 9:19 | 
Přečteno: 209x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent