Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Návštěva expozice v ČNB

Návštěva expozice v ČNB

V průběhu druhého pololetí žáci 7.-9. tříd navštívili expozici České národní banky „Lidé a peníze“.

Exkurze začala vstupem do ČNB, kdy žáci museli nejdřív projít bezpečnostním rámem, aby do budovy nevnesli žádné nebezpečné věci. Poté už mohli sestoupit do suterénu, kde se nacházel trezor, ve kterém je expozice umístěna.

 

Nejprve se však žáci podívali na 2 videa. První pojednávalo o vzniku České, respektive Československé národní banky a jak se v průběhu let měnil nejen její název, ale také její postavení v rámci státu a ekonomiky. Druhé video zábavnou formou ukazovalo a vysvětlovalo funkce ČNB.

 

Po zhlédnutí videí se již mohli žáci přesunout do samotné expozice, která se nachází v původním trezoru, jenž vyrobila česká firma. Zde se žáci seznámili s historií peněz a měnovým vývojem českých zemí. A kdo dobře poslouchal a četl informace, mohl se zúčastnit drobné soutěže, kde mohl získat např. 40 000 Kč ve skartovaných bankovkách.

 

Kdo sebou měl bankovky skutečné, mohl si je prosvítit pod ultrafialovým světlem a hledat na nich ochranné prvky. Na závěr prohlídky si všichni potěžkali několik cihliček, od nejlehčí dřevěné až po zlatou cihlu, která vážila 12,6 kg, a to vše pouze jednou rukou, což bylo docela obtížné, ale většině se podařilo cihličku i přesto zvednout.

J. Králová


Vydáno: 27.6.2019 19:20 | 
Přečteno: 250x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent