Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Olympijský běh pro školy 2023

Dne 21. června 2023 se konal na ZŠ Bítovská již tradiční Olympijský běh žáků Prahy 4 pod patronací Olympijského výboru a městské části Praha 4. Závodů se za naší školu zúčastnilo celkem 21 žáků.

 

Za letního slunečného počasí se na trať dlouhou 600 m vydali téměř všichni žáci. V nabité konkurenci ostatních ZŠ se nám stejně jako v minulém roce podařilo v některých kategoriích obsadit stupně vítězů. Zde bych vyzdvihl především pěkné výkony žáků Kateřiny Maškové, Filipa Schicka a Marca Rendóna, kteří se umístili na krásném třetím místě.

 

Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme pěkné zasloužené letní prázdniny.

J. Soucha


Vydáno: 27.6.2023 20:48 | 
Přečteno: 386x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent