Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 11. května se žáci naší školy zúčastnili OVOV, neboli Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Jedná se o 5ti boj sportovních disciplín jako dribling, kliky, švihadlo, hod medicinbalem a trojskok z místa.

Na již tradiční soutěži jsme byli rozděleni do družstev a zároveň každý žák bojoval sám za sebe (rozdělení dle ročníku narození).

 

Jako skupina jsme neobsadili přední příčky, ale v individuálních kategoriích jsme excelovali. Na 1. místě skončila Petra Jelínková (Z5A) a 2. místo obsadili Nikita Gončarov (Z6)a Kristian Judiak (Z7B). Celé sportovní dopoledne si všichni velmi užili.

Tito úspěšní žáci též postoupili do krajského kola, kterého jsme se však nemohli účastnit, protože jsme byli na ozdravném pobytu. Doufám, že příští rok tento úspěch zopakujeme.

S. Cettlová


Vydáno: 28.6.2017 17:28 | 
Přečteno: 1517x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent