Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Ozdravný pobyt žáků 9. A, 9. B v Jáchymově – Mariánská

24. 5. - 28. 5. 2010
Kromě vycházek a turistických pochodů jsme navštívili Jáchymov, přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní, motýlí farmu v Žirovicích.


Jáchymov - brána západních Krušných hor, jeho historie začíná nálezem stříbra od roku 1516. O tři roky později se začaly razit stříbrné mince „Tolar", předchůdce amerického dolaru.
Pro novodobou historii města byl důležitý objev polonia a radia, ze zdejší rudy zvané smolinec, Marií Curie - Sklodowskou a objev léčebných účinků radonových vod, které stály u založení nejstarších lázní na světě. Léčí se zde chronické bolestivé stavy pohybového aparátu.

SOOS - přírodní rezervace na rozlehlém rašeliništi a slatiništi, která je přístupná po 1,2 km dlouhé naučné stezce. Trasa vede po podlážkových chodníčcích nad dnem vyschlého jezera. Vyvěrá zde množství minerálních pramenů a také čistý oxid uhličitý v bahenních sopkách - mafetách.

Motýlí farma - v muzeu je mnoho druhů preparovaných motýlů, ale i velké množství volně poletujících druhů převážně z exotických krajů v jejich přirozeném prostředí.

Ozdravný pobyt se vydařil,měli jsme se báječně.

Mgr. Marie Kabuďová, Mgr. Eva Štiková

 Vydáno: 31.5.2010 12:31 | 
Přečteno: 5411x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent