Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Poruchy příjmu potravy - přednáška

Poruchy příjmu potravy tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) - a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy (ppp) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snižování hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního světa.
O tom všem si žáci 2. stupně a posléze všichni studenti 2. ročníků střední školy povídali 16. 12.2011 s panem doktorem Sekotem. Pan doktor pracuje na Psychiatrické klinice UK 1. LF a VFN, touto problematikou se zabývá a léčí spoustu pacientů z celé republiky. Nejenom ve světě, ale i v Čechách se dramaticky zvyšuje počet mladých žen, jejichž ideálem se stal extrémě štíhlý vzor dokonalé krásy.
Přednáška spojená s besedou byla velmi zajímavá, dotazů byla celá řada.

M. Kabuďová

 


Vydáno: 20.12.2011 15:04 | 
Přečteno: 3804x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent