Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Poznávací výlet do Příbrami - Březových Hor

5. 12. vyjeli žáci 1.A,B a 2.třídy ZŠ Kavčí Hory,K Sídlišti 840 na poznávací výlet do Příbrami-Březových Hor.

V hornickém domku jim místní pamětnice vyprávěla o vánočních zvycích, výrobě vánočních ozdob a pokrmů, děti viděly ukázky historických řemesel a rukodělných prací spjatých s Vánocemi /pečení a zdobení vánočních
perníků, paličkování, vyřezávání postaviček do betlémů, lití olova, výrobu svící a figurek z vosku / . Všichni vyrobili postavičku andílka z keramické hlíny - po vypálení v peci ji děti dostanou .Výlet byl zakončen projížďkou důlním vláčkem vyzdobenou Prokopskou štolou. Tato akce byla velmi úspěšná, mj. pomohla všem zúčastněným navodit sváteční náladu již v době adventu.

FOTKY - poznávací výlet do Příbrami - Březových Hor


D. Vašků, Z. Kejvalová

Vydáno: 11.12.2007 8:31 | 
Přečteno: 5766x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent