Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Projekt Policie pro každého

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu "Policie pro každého", který je pod záštitou Policejního prezidia České republiky zaměřen na prevenci v oblasti kriminality dětí a mládeže a jejich sociálně patologického chování. Rádi bychom vás proto informovali o tom, že ve dnech 12. a 13.10. na naší škole proběhne natáčení k tomuto projektu. Vzniklé krátké videospoty budou použity jako doplněk k výuce obrany proti projevům rizikového chování ve školách v celé České republice. Natáčení se týka druhého stupně základní školy a střední školy.

Oblasti prevence, na něž je projekt zaměřen, jsou čtyři: Dítě a kriminalita, Extremismus, Informační kriminalita a Drogy. Pro první stupeň připravují autoři projektu místo videí pracovní listy.


Vydáno: 3.10.2011 13:30 | 
Přečteno: 3722x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent