Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

PROJEKT – Společenské chování a den elegance

29.1.2009 proběhlo na II. stupni naší školy slavnostní ukončení I. pololetí školního roku 2008 - 2009 projektem společenského chování.

 

Žáci 6. - 9. třídy prezentovali zadané úkoly, které zpracovali z různých informačních zdrojů. Všichni byli slavnostně oblečeni a proměnili se na elegantní dámy a pány. Uvědomovali si vážnost oblečení a podle toho se také chovali. Třetí vyučovací hodinu se naše školní jídelna proměnila v recepci, kde se všichni mohli po prezentaci občerstvit a uplatnit své chování při takových akcích. Byla také zvolena lady a gentleman školy. Lady se stala Lucie Kružíková z 9. třídy a gentlemanem Jaroslav Chochole z 8.B. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování společenského chování. Celé dopoledne provázela velmi příjemná atmosféra a všichni si odnesli velké množství informací z oblasti společenského života a etikety.

Marie Kabuďová


Vydáno: 2.2.2009 8:23 | 
Přečteno: 6123x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent