Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Projekt žáků 7. třídy - "Můj pokoj"

Žáci 7. třídy vynikajícím způsobem zpracovali projekt „Můj pokoj".
Při této práci propojili matematické znalosti o měřítku plánu a mapy s geometrickými dovednostmi, výtvarné zkušenosti a prostorovou orientaci při rozmísťování kusů nábytku v zmenšeném plánku pokoje. V praxi si vyzkoušeli profesi bytového architekta, samostatně řešili reálnou situaci, trénovali klíčové kompetence k řešení problému a pracovní kompetence.
Žáci mezi sebou vybrali nejzdařilejší práce a na 1. místo nominovali Adélu Volejníkovou a Markétu Lesinovou a na 2. místo Angelinu Gorb.
Výsledky projektu posuďte sami. Budete-li potřebovat zařídit pokoj, s důvěrou se obraťte na naše architekty ze 7. třídy.

E. Štiková

 


Vydáno: 29.2.2012 8:15 | 
Přečteno: 3683x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent