Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce, Světová škola

Projekt "Život na Zemi"

Ve středu 30. dubna se na naší škole odehrála jedinečná a inspirativní akce nazvaná "Život na Zemi", která je součástí celoškolního projektu Světová škola. Tentokrát se zapojili žáci 2. třídy základní školy a studenti 2. ročníku naší střední odborné školy, aby společně pracovali na kultivaci zídky kolem nádvoří naší školy.

 

Projekt měl za cíl nejen zdůraznit význam péče o životní prostředí, ale také posílit spolupráci mezi různými věkovými skupinami. A musím říct, že všechny tyto cíle byly naplněny nad očekávání.

 

Žáci  a studenti naší školy se sešli ve společné snaze zlepšit prostředí kolem školy. S nadšením a plným nasazením se pustili do práce. Nejprve jsme společně odstranili plevel a nečistoty ze zídky, čímž jsme připravili půdu pro nové změny. Pak přišla fáze dosazování nových rostlin.

 

Během celého procesu jsme nejen pracovali jako tým, ale také se navzájem učili. Starší studenti poskytovali mladším své zkušenosti a znalosti o péči o rostliny a životní prostředí. Naopak, mladší žáci nás inspirovali svou energií a zápalem pro nové věci.

 

Projekt "Život na Zemi" nejenom přinesl konkrétní změny do našeho školního prostředí, ale také posílil vztahy mezi žáky různých věkových kategorií a ukázal, jak důležitá je spolupráce a péče o naše okolí.

 

Těšíme se na další společné akce

K. Měšťánková

 


Vydáno: 22.5.2024 10:17 | 
Přečteno: 86x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent