Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Putovní výstava "Ukradené děti"

V dubnu na naši školu zavítala putovní výstava Post Bellum s názvem Ukradené děti.

 

Naši žáci a učitelé se skrze zajímavé panely a odkazy s využitím QR kódů mohli seznámit s hrůzným nacistickým programem, v němž byly deportovány děti do Německa na tzv. poněmčení. Prostřednictvím smyšlených osudů dvou dětí, které ovšem měly svůj reálný předobraz, tak mohli návštěvníci výstavy poznat celý proces – počínaje odebráním dětí až po jejich případné znovunalezení či zjištění, že prožili svůj život pod zcela jinou identitou.

 

Výstava představila rovněž aktuálnost tématu, jelikož obdobným hrůzám bylo po druhé světové válce vystaveno mnoho dětí po celém světě.

D. Rund


Vydáno: 7.6.2024 13:25 | 
Přečteno: 51x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent