Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Sedmáci v Židovském muzeu

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 vyrazili sedmáci do Židovského muzea v Praze. Zde se rozdělili do dvou skupin a na střídačku absolvovali workshop a prohlídku synagog.

 

V rámci workshopu se žáci rozdělili do pěti skupin  a vypracovávali odpovědi v rámci těchto témat: běh života, židovská domácnost, šabat, židovská svatba a pesach. Na závěr každá skupina představila ostatním výsledky své práce.

 

V prohlídkové části navštívili žáci Staronovou synagogu, Klausovou synagogu, Starý židovský hřbitov a na závěr Španělskou synagogu, která je nejmladší synagogou pražského Židovského Města.

J. Králová, A. Schreiber


Vydáno: 2.5.2024 15:41 | 
Přečteno: 138x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent