Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Šesťáci v knihovně

V rámci čtenářské gramotnosti se šesté ročníky zúčastnily 22. a 23. listopadu prohlídky městské knihovny Na Veselí nazvané Seznámení s knihovnou.

 

Po společném úvodu, kdy si žáci povídali s paní knihovnicí o způsobu řazení a hledání knih v knižním fondu a sdíleli svoje čtenářské zkušenosti, se přešlo na samotné vyhledávání knih v regálech podle určitého zadání. Šesťáci si se zadaným úkolem poradili bezvadně, byli schopni o knihách něco říci a zařadit je k žánru. Poté si mohli samostatně prohlédnout celou pobočku a vybrat si nějaké knihy k vypůjčení.

M. Círová, E. Štiková

 


Vydáno: 1.12.2023 11:26 | 
Přečteno: 198x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent