Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Slavíme Advent


Ve čtvrtek 11.12.2008 proběhla na 1. stupni ZŠ dlouho očekávaná dopolední akce Slavíme Advent.

Děti v jednotlivých třídách vyráběly adventní a vánoční předměty. Některé si odnášely domů, jiné nechávaly k prodeji na večerním vánočním jarmarku. Vedoucími jednotlivých dílen byli studenti S2.B naší střední školy. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Krejbichové a paní učitelce Vašků, které připravily keramické polotovary na výrobu ozdob a vizovické těsto k výrobě vánočních figurek. Velmi nás potěšilo, že se této akce zúčastnili rodiče některých žáků. Tak zase za rok nashledanou.

 


Vydáno: 13.12.2008 23:09 | 
Přečteno: 5951x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent