Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Sportovní den 2. stupně 2024

Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhl sportovní den pro žáky 2. stupně.

 

Oproti předchozím letům tentokrát žáci soutěžili v přehazované s gymballem a biatlonu.

 

V přehazované zvítězil tým Z8B, na druhém místě skončil tým Z6A a třetí místo obsadil tým Z7B.

 

V biatlonu se na prvním místě umístil tým Z8A ve složení Filip Shick, Filip Fořt, Tereza Křížová a Eva Málková. Na druhém místě pak tým Z7A ve složení Veronika Blažková, Kateřina Scheinerová, Samuel Svátek a Šimon Bohuněk. Na místě třetím pak tým Z6A ve složení Adéla Benešová, Jáchym Kotrč, Šimon Král a doplněný Rebekou Maxiánovou ze Z7B.

 

Doufáme, že si všichni tento den užili a vítězům gratulujeme.

 


Vydáno: 30.6.2024 17:07 | 
Přečteno: 71x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent