Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, školní parlament

Sportovní turnaj ZŠ 2017

Ve středu 28. 6. 2017 se odehrál na naší škole organizovaný turnaj v přehazované a ve fotbalu pro 1. i 2. stupeň (každá kategorie byla bodovaná zvlášť). Celou akci zaštiťoval školní parlament.

Na 1. stupni ovládli celý turnaj v obou sportech žáci Z5A. V přehazované vybojovali 1. i 2. místo a ve fotbale místo první. Je však třeba pochválit všechny týmy, které s vervou bojovaly a snažily se o co nejlepší výsledky. Někteří žáci, zvláště ze 4. tříd, hráli totiž přehazovanou v podstatě poprvé.

Na 2. stupni jednoznačně vyhrál ve fotbale tým složený z žáků obou 8. tříd, který neprohrál v ani jednom zápase. V přehazované pak obsadil 1. místo tým z 9. třídy. Všechny zúčastněné týmy si zaslouží pochvalu, protože do sportovního klání šly s obrovským nasazením.

Velký dík patří také našim tělocvikářům, paní učitelce Cettlové a Hánkové a panu učiteli Makarovi, kteří se ujali role rozhodčích v jednotlivých disciplínách a postarali se o průběh celého turnaje. Také je nutné poděkovat učitelům, kteří při akci zajistili dozory.

Váš školní parlament


Vydáno: 30.6.2017 16:55 | 
Přečteno: 1327x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent