Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Tancem proti obezitě

Dne 6.9. proběhla v tělocvičně akce jménem "Tancem proti obezitě". Zúčastnily se jí děti 1. a 2. tříd, které byly zasvěceny do tanců jako je street dance či hip hop. Celá akce byla prokládána povídáním o správné životosprávě a o potřebě pohybu. Jako jedna z možností byl v tomto případě uváděn především právě tanec. Děti byly v průběhu zapojovány a na konci mohly ochutnat něco málo ze zdravé výživy.

Zuzana Matoulková 


Vydáno: 14.9.2010 17:35 | 
Přečteno: 5162x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent