Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Vědecký jarmark

Sedmákům se na vědeckém jarmarku moc líbilo. Pitva švába, ochutnávka červů jako potraviny budoucnosti, zkouška virtuální reality v podobě sestavování proteinového léku a mnoho dalšího nás velmi zaujalo.

 

Průzkum bouřek meteorologického oddělení Akademie věd byl velmi zajímavý i z toho důvodu, že ve speciálně upraveném autě pronásledují největší bouřky u nás, záměrně do ní vjíždí a vypouští v ní vírníky s čidly pro měření. Znělo to dobrodružně!

 

Příští rok vědecký jarmark navštívíme určitě znovu a všem ho vřele doporučujeme.

Vaši sedmáci


Vydáno: 29.6.2022 16:25 | 
Přečteno: 373x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent