Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Veselé zoubky

Veselé zoubky

Ve dnech 2.4. a 7.4. se děti z 1. tříd zúčastnily preventivního programu Veselé zoubky.

Obě první třídy se spojily dohromady a přesunuly se do 1.A, kde je interaktivní tabule. Nejprve jsme si s dětmi povídali o tom, jak se správně čistí zoubky, kolikrát denně bychom si je měli čistit a jak často chodíme k zubaři. Následně děti shlédly krátký motivační film s názvem Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, o kterém jsme si po jeho skončení popovídali. Následovala práce s interaktivní tabulí. Žáčci se dozvěděli, jaké druhy zubů máme, jaké části má zub, pomohli Hurvínkovi nakoupit zdravé potraviny, doplňovaly písmena do slov a podívali jsme se na ukázku správného čištění zubů. Vzhledem k času, který nás tlačil, museli jsme naše povídání přerušit a dokončit jej v pondělí. Bylo vidět, jak se děti těší, až zase budou moci pracovat s interaktivní tabulí a hlavně – že se těší na odměnu, kterou měly slíbenou.
Schválně jsem děti zkoušela, co všechno si pamatují z minulé hodiny, a musím říct, že jsem byla mile překvapena! Proto pro nás další úkoly byly hračkou a závěrečný test „Co už víme“ pro děti nebyl nic těžkého. Sice v něm udělaly pár chybiček, ale nakonec si všechno opravily a byly vyhodnoceny tak, že test zvládly.
Na závěr je čekala slibovaná odměna. Každý si mohl vybrat odměnu dle svého a vybírat děti mohly ze samolepek, kartáčků na zuby, zubních past nebo přesýpacích hodin na měření doby čištění zoubků.
Všechny žáčky s paní učitelkou Nolovou moc chválíme za aktivitu a snahu. Myslím, že jsme si to společně pěkně užili a ke všemu jsme se obohatili i o nové vědomosti.

Z. Drahošová


Vydáno: 10.4.2014 10:12 | 
Přečteno: 2214x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent