Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Vyhlášení Příběhů našich sousedů

Dne 7. 3. 2023 proběhlo vyhlášení a prezentace dalšího ročníku dějepisného projektu "Příběhy našich sousedů", kde žáci naší základní školy představili příběhy pamětníků, které sami vyzpovídali. Nynější ročník začal v září 2022 a po několik dalších měsíců se žáci účastnili mnoha workshopů. Navštívili i nahrávací studio.

 

Při nahrávání rozhovorů žáci kladli důraz na autenticitu a ptali se na připravené otázky ze života vybraného pamětníka. Hlavním cílem projektu je nejen zachovat vzpomínky pamětníka v digitálním archivu organizace Paměti národa, ale také přiblížit přímou formou historii žákům naší školy. Žáci se v prezentaci také snaží stručně i vtipně odkázat na širší historické souvislosti.

 

Odborná porota ocenila oba týmy naší školy pod vedením učitelů dějepisu Adama Schreibera a Davida Runda. 

 

Prezentace se zúčastnili nejen samotní pamětníci, ale také zástupci městské části Praha 4, naší školy, rodiny účastníků a širší veřejnost.

A. SchreiberVydáno: 20.3.2023 8:38 | 
Přečteno: 405x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent