Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: akce

Cestou necestou

Týden od 18.11. do 21.11.2008 bude zaměřen na dopravní výchovu.

V tomto týdnu 1. skupina dětí navštíví keramickou dílnu / jelikož nás čeká první společná cesta do keramické dílny i s prvňáčky, připomeneme si v v rámci komunikativního kruhu vhodné i nevhodné chování v dopravních prostředcích, budeme hovořit o bezpečném chování při cestě a o následcích dopravní nekázně / co vše se může stát/.

Dále budeme - pokračovat v četbě pohádek a diskutovat a dobrých a špatných  vlastnostech

                   - hrát scénky na téma " Jak se máme či nemáme chovat v dopravních prostředcích/ cesta autobusem, tramvají, metrem/

                  - si povídat o tom, co dělat, kdybychom se při cestě dopravními prostředky ztratili

                  - se snažit dětem vštípit do hlaviček správné chování na silnici, na chodníku, na přechodech, v dopravních prostředcích / a taky si určitě popovídáme o úctě ke starším lidem, o těhotných maminkách......atd. /

 

Doufáme, že se dětem tento týden bude líbit, ale co by jsme si nejvíce přály, aby si z něho odnesly ponaučení  do budoucna. Každým rokem přijde mnoho školáků o život jen díky tomu, že přecházeli na nepřehledných místech a na místech, který není označen přechodem pro chodce. 

Pěkný týden přejí vychovatelky ze ŠD  

 

Pravidla:

 Před nástupem do dopr. prostředku je vhodné ostatní nechat vystoupit, dále nechat nejprve nastoupit důchodce a starší občany a až poté nastoupit také. V občasných případech nastupuje, či vystupuje paní, nebo pán s kočárkem. V případě, že dopr. pros. je nízkopodlažní při jejím nástupu je vhodné pomoci paní/pánovi s kočárkem do schodů. Pokud tato paní, či pán vystupuje, je třeba jí/jemu uvolnit cestu a necpat se ke dveřím.
  • Nastupovat by neměli psi bez náhubku a lidé s jídlem, které by mohlo někoho ušpinit, či způsobit jinou újmu. V tomto případě má řidič tramvaje právo majitele psa bez náhubku, nebo v druhém případě někoho s jídlem vykázat z vozu.
  • Ve voze bychom se měli chovat slušně a řádně. Neměli bychom používat sprosté, nebo vulgární výrazy a jiné neslušné projevy. Pokud si sedneme na místo, které je označené vozíčkem, znamená to, že jsme si sedli na místo pro invalidy. V tomto případě má každý invalidní občan právo vás vyzvat o uvolnění místa a pokud sami nemáte nějaké invalidní postižení, je od vás slušné tohoto občana pustit!!! Pokud se ovšem tento občan chová nevrle, nebo má nevhodné narážky, je pouze na vás, jestli jej pustíte. Ve voze také není vhodné řvát, nebo nějak ničit zařízení tramvaje. Tato aktivita se nazývá VANDALISMUS!!!
  • Při výstupu máte právo použít dveře před nastupujícími. Není vhodné se tlačit, či nějak požďuchovat ostatní. Naopak není důvod spěchat, protože řidič musí počkat. To ovšem neznamená, že budete vstávat ze sedadla při zavírání dveří a násilím je otevírat, to je drzost!!! Také byste neměli vystupovat když už se začíná nastupovat, na výstup máte dost času a není vhodné se později opět tlačit. S kočárkem to tu platí naopak: Pokud žena/muž s kočárkem vystupuje, měli byste mu/jí opět pomoci. Ale pokud nastupuje, tak byste se zkrátka jen neměli plést kočárku do cesty.
  • Když se někdo bude chovat tak, že poruší nějaké ze zmiňovaných pravidel, nebo se zachová tak, že vám to bude divné, nesnažte se napodobovat tuto osobu!!! Naopak, měli byste se chovat vzorně a jít tomuto člověku příkladem! Jestliže se zachováte jako on a nebo jinak a přitom porušíte tato pravidla, děláte si zbytečnou ostudu a lidé si o vás nemyslí nic dobrého! Takže pamatujte, že jak se budete chovat mezi lidmi, tak o vás lidé budou smýšlet!!! Vše záleží jen na vás. Tak se snažte být vzorným občanem, uvidíte, že vám bude o moc lépe!

     


Vydáno: 15.11.2008 21:10 | 
Přečteno: 5314x | 
 | Hodnocení:

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent