Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Den dětí na zahradě Hobby centra - červen 2023

Den dětí na zahradě Hobby centra - červen 2023

Tradiční akce věnovaná dětem - oslava svátku dětí

Ve čtvrtek 1. června se s přihlášenými dětmi zúčastníme akce, kterou pořádá Hobby centrum 4 v Bartákově ulici pod názvem "Den dětí" Usmívající se 

Pro děti budou připraveny drobné tvořivé dílny, pohybové aktivity a také skákací hrad.

Odchod od školy je plánován na 13:30 hod., předpokládaný návrat cca v 16:30 hod.

S sebou batůžek, pití a svačinu. Maximální počet dětí je opět 30, zapsaní náhradníci prosím počítejte s účastí, častokrát se děti odhlásí na poslední chvíli.

Sledujte nástěnku ŠD v hale školy. Zde bude (velmi brzy) umístěna prezenční listina. Rodiče své dítě na listinu přihlásí a svým podpisem tak odsouhlasí účast dítěte na této akci.

Akce je realizována za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a pro děti je zdarma.

Vaše vychovatelky ŠD.
Vydáno: 23.5.2023 11:21 | 
Přečteno: 334x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent