Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Informace k vyzvedávání dětí ze ŠD - září 2020

Důležité !!!!

Vážení rodiče,

z hygienických důvodů lze jednotlivá oddělení ŠD kontaktovat pro vyzvedávání dětí i z vlastního mobilního telefonu, ale pouze tak, aby vychovatelka měla možnost zkontrolovat vizuálně vyzvedávající osobu / volat pod kamerou /.

Kontakty:

 

ŠD Zajíc      241 090 240

ŠD Ježek     241 090 241

ŠD Slon       241 090 242

ŠD Medvěd   241 090 249

ŠD Žirafa      241 090 268

 

Vaše vychovatelky ŠD.Mrkající


Vydáno: 1.9.2020 17:01 | 
Přečteno: 650x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent