Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Mobilní planetárium - únor 2019

Mobilní planetárium - únor 2019

Na středu 27.2.2019 jsme pro děti objednaly promítání Mobilního planetária.Usmívající se Vybraly jsme vzdělávací film, který trvá cca 30 minut. Vstupné bude uhrazeno z výtěžků z našich jarmarků. Usmívající se

Promítání začne přibližně ve 13. hodin a bude probíhat téměř celé odpoledne, protože v planetáriu se budou děti střídat po skupinkách čítajících cca 25 dětí. Orientační rozvrh zpracujeme začátkem příštího týdne, ale budeme muset být hodně flexibilní, abychom efektivně využily kapacitu planetária. Během projekce nebudeme moci vydávat děti, pokud si přijdete vyzvednout dítě, které se bude momentálně účastnit programu, požádáme vás o vyčkání na konec. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že návštěva mobilního planetária může být nebezpečná pro osoby necítící se dobře v uzavřených prostorech a dále pro osoby se zdravotními potížemi, které lze evokovat např. filmem s 3D efektem (epileptici atd.). Prosím informujte nás předem, pokud promítání není pro vaše dítě z tohoto důvodu vhodné.

 

Vaše vychovatelky ŠD.Mrkající


Vydáno: 21.2.2019 18:37 | 
Přečteno: 886x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent