Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Mobilní planetárium - únor 2019 - foto

Mobilní planetárium - únor 2019 - foto

Dnes za dětmi z naší školní družiny přicestovalo mobilní planetárium. Usmívající se

Projekční kopule zabrala plochu 5 x 7 m a na výšku měla 3.3 m - děti fascinovalo planetárium už zvenku.Usmívající se

A co teprve zevnitř! Děti se položily na žíněnky a vleže sledovaly projekci filmu.

Mladší děti film Astronomie pro děti - Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka? Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné? Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země? Čím se liší hvězda od planety? Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí? Film poskytl dětem odpovědi nejen na tyto, ale i na celou řadu dalších otázek, stejně tak jako i zamyšlení, proč si lidé dříve vysvětlovali pohyb Slunce na nebi tím, že to se žene po nebi Bůh Slunce ve svém ohnivém kočáru, a proč si mysleli, že nebe obývají hrdinové legend a pověstí a pojmenovávali tak po nich jednotlivá souhvězdí.

Starší děti film Neuvěřitelný vesmír -Víte jak vznikl vesmír? Co je to planetární mlhovina a jak vznikl její název? Jak se jmenuje naše domovská galaxie? A kolik ji přibližně tvoří hvězd? Co způsobuje rýhy v prstenci Saturnu?   .. Na všechny tyto a spoustu dalších otázek hledaly děti odpověď při návštěvě mobilního planetária. Ač v tělocvičně školy, ocitli jsme  se na chvíli v neuvěřitelném vesmíru... nezapomenutený zážitek...

 

Vaše vychovatelky ŠD.Mrkající

 

PS. Ve ŠD začínáme sázet, ale máme nedostatek kelímků !!!!!!

Opět se tedy na vás obracíme s prosbou, abyste nevyhazovali kelímky od jogurtů, ale vymyté je nosili do školní družiny.

 


Vydáno: 27.2.2019 18:37 | 
Přečteno: 688x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent