Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: akce

Soutěž " Ekosystém "

Dne 12.11. proběhla ve ŠD skupinová soutěž " Ekosystém "

Děti už se předem dozvěděly, že ekosystémem rozumíme společenství všech organismů / rostlin, živočichů i hub / a životních podmínek / půda, voda, teplo, světlo, sluneční záření / na určitém území. Také jsme dlouze diskutovali o zásazích člověka do ekosystémů.

Potom následovala soutěž ve skupinkách. Vedoucí skupin si z klobouku vylosovali určitý ekosystém / rybník, pole, zahrada, les, moře, louka /.

Každá skupinka dostala k dispozici encyklopedii, arch papíru a fixy.

Úkolem soutěžících bylo nakreslit a popsat/ každá skupinka měla vždy jednoho soutěžícího, co již umí psát, aby prvňáčci nebyli  v nevýhodě / určitý ekosystém a zvířata i rostliny, které se v něm  vyskytují.

Za každý živočišný druh a rostlinu děti získávaly bod. Musíme podotknout, že soutěž se dětem líbila, pracovaly ve skupinkách, navzájem se doplňovaly, radily se se staršími spolužáky. Pokud si něčím nebyly jisti, hledaly v encyklopedii a pak učinily společné rozhodnutí.

 

Nakonec proběhlo společné hodnocení a bodování / samozřejmě, že odměnu doslal každý účastník soutěže. /.

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak děti spolu spolupracují, radí se a jak se nakonec dohadují o konečném řešení.

Doufáme, že se dětem tato akce líbila. Vše jsme nafotily, tak se brzy můžete těšit na krásné fotečky z celé akce.

Vaše vychovatelky ŠD

Ekosystém u rybníku

Cesta ke druhému rybníku

Přeslička lesní.
Brusnice brusinka.
Holky poslouchají výklad o kalině.
Plody kaliny.
Plavuň vidlačka se štěty.

 


Vydáno: 12.11.2008 22:49 | 
Přečteno: 5981x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent