Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

Volba prezidenta republiky leden 2023

Volba prezidenta republiky leden 2023

Prosba k rodičům

Vážení rodiče,

z důvodu konání volby prezidenta republiky bude v pátek 13. ledna 2023 školní družina v náhradních prostorách školy (kde budeme se dozvíte na recepci školy). Nebudeme moci jít ani ven na verandu, volby se konají v prostorách ŠD a proto vás žádáme, pokud máte možnost, vyzvedněte si své dítě co nejdříve.

Děkujeme za pochopení. 

Vaše vychovatelky ŠD.


Vydáno: 6.1.2023 7:32 | 
Přečteno: 561x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent