Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Bankéři do škol na SŠ

V prosinci proběhla na naší škole přednáška na téma Kybernetická bezpečnost 2023, kterou organizuje Česká bankovní asociace.

 

Byla určena pro studenty a studentky 1. a 2. ročníků střední školy. Dvě bankéřky z PPF Banky je zajímavým a poutavým způsobem, doplněným zkušenostmi z praxe, seznámily s Desaterem internetové bezpečnosti. Zaměřily se především na současné hrozby, kterým musíme všichni v současnosti na internetu čelit.

 

Vysvětlily studentům, jaké znaky by mělo obsahovat silné neprolomitelné heslo, jak si ochránit PIN či jak si zabezpečit mobil a počítač. Poučily je také o tom, s jakými riziky se mohou setkat při užívání mobilního a internetového bankovnictví.

A. Cilcová

 


Vydáno: 1.2.2024 8:31 | 
Přečteno: 168x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent