Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Beseda "Život bez zraku"

Dne 4. 12. naši školu navštívili pracovníci centra pro nevidomé a slabozraké klienty „Okamžik“. Nám studentům třetího ročníku představili, jaký život mohou vést lidé s poruchami či ztrátou zraku. Mohli jsme si pomocí speciálně upravených brýlí vyzkoušet, jaké to je „špatně vidět“. Seznámili nás s velkým množstvím pomůcek, které klientům pomáhají v každodenním životě. Naučili jsme se základní pravidla pro pomoc nevidomým na ulici. Přednáška byla velmi zajímavá a pro naši budoucí profesi důležitá.

E. Martincová, studentka S3B


Vydáno: 14.12.2017 17:25 | 
Přečteno: 1371x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent