Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Charitativní sbírka Květinový den

I v letošním roce se studenti naší střední školy aktivně zapojili do charitativní sbírky Květinový den. Tato akce, která se koná každoročně, je zaměřena na podporu boje proti rakovině a na zvýšení povědomí o prevenci tohoto závažného onemocnění.

 

Naši studenti projevili velké nasazení a nadšení. V rámci sbírky nabízeli kolemjdoucím symbolické žluté kvítky za dobrovolný příspěvek. Vybraná částka bude věnována na podporu výzkumu rakoviny a zajištění lepších podmínek pro pacienty.

 

Účast na Květinovém dni byla pro naše studenty nejen příležitostí přispět na dobrou věc, ale také skvělou příležitostí solidarity a občanské odpovědnosti. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

J. Šíbová


Vydáno: 20.6.2024 13:12 | 
Přečteno: 88x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent