Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Europa experience

Návštěva studentů 1. ročníku oboru veřejná správa v Europa experience: Simulační hra na poslance Evropského parlamentu.

 

V tomto týdnu se studenti prvního ročníku oboru veřejná správa zúčastnili vzdělávací akce v Evropském centru v Praze. Akce byla zaměřena na hlubší porozumění fungování Evropské unie a jejím hlavním institucím prostřednictvím praktické zkušenosti – simulační hry na poslance Evropského parlamentu.

 

Simulační hra umožnila našim studentům na vlastní kůži zažít roli evropských poslanců. Studenti byli rozděleni do několika frakcí, podobně jako skuteční poslanci, a měli za úkol projednat a schválit návrh legislativy týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

 

Během této interaktivní hry měli studenti možnost diskutovat, vyjednávat a hledat kompromisy, čímž získali nejen teoretické, ale i praktické dovednosti potřebné pro práci ve veřejné správě.

K. Měšťánková

 


Vydáno: 30.6.2024 14:53 | 
Přečteno: 63x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent