Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Evropský projekt BRICKS

Studenti tříd S1.A., S3.B a S3.C se v minulých týdnech zúčastnili třídílného cyklu dílen evropského projektu BRICKS - stop nenávistným projevům. Cílem projektu je dovést studenty k tomu, aby se kriticky zamysleli nad původem a dopadem nenávistných projevů v anonymním prostředí internetu.

Projekt se nezaměřuje na negativní důsledky plynoucí z používání internetu, ale na budování interkulturního dialogu v online prostředí. Prostředkem k tomu je aktivní zapojení uživatelů webu a těch, kteří web tvoří.

Projekt BRICKS probíhá současně v Itálii, Německu, České republice, Španělsku a Belgii.

Studenti se s pomocí různých aktivit snažili rozpoznávat nenávistné projevy, hoaxy a diskutovali o možnostech jak na takové projevy reagovat.

K. Měšťánková


Vydáno: 8.4.2016 12:26 | 
Přečteno: 2601x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent