Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Exkurze do Domova Laguna Psáry

Dne 28. května 2024 se studenti třetího ročníku naší školy zúčastnili exkurze do Domova Laguna Psáry.

 

Pan ředitel a sociální pracovnice nás provedli po celém areálu a podrobně představili každodenní život klientů. Prohlídka začala návštěvou obytných prostor, kde jsme viděli, jak klienti bydlí. Pak jsme si prošli sportovní částí areálu, kde klienti tráví čas fyzickými a zájmovými aktivitami. Velmi nás zaujala keramická dílna, ve které klienti rozvíjejí své tvůrčí schopnosti.

 

Poté jsme navštívili školu, kam chodí děti se zdravotním postižením. Na závěr jsme zavítali do místnosti snoezelen, speciálně vybavené pro relaxaci a smyslovou stimulaci klientů.

 

Exkurze byla velmi inspirativní a přinesla nám cenné poznatky o důležitosti sociální péče. Děkujeme Domovu Laguna Psáry, za příležitost vidět, jak je možné poskytovat na vysoké úrovni sociální služby osobám s mentálním postižením.

J. Šíbová


Vydáno: 20.6.2024 10:33 | 
Přečteno: 79x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent