Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Exkurze do Drážďan

Dne 12. prosince 2023 se studenti střední školy vydali na výlet do historického města Drážďan.

 

Ráno začalo prohlídkou historické části města, kde studenti obdivovali bohatství architektury a historie, které Drážďany nabízejí. Jedním z nejvýznamnějších míst, které skupina navštívila, byl kostel Frauenkirche. Dalším místem na seznamu byl Zwinger, elegantní palác, který je považován za jedno z nejvýznamnějších barokních staveb v Evropě. Vzhledem k tomu, že vánoční období bylo v plném proudu, nemohli studenti vynechat návštěvu vánočních trhů.

 

Odpoledne bylo věnováno návštěvě neobvyklého, ale fascinujícího místa – Muzea hygieny. Zde studenti objevili interaktivní výstavy a zážitky zaměřené na lidské tělo, zdraví a vědu.

 

Celkově vzato byl výlet do Drážďan pro studenty nejenom odpočinkem od školní rutiny, ale také příležitostí k obohacení svých vědomostí a prozkoumání nových kultur.

J. Šíbová

 


Vydáno: 20.12.2023 14:24 | 
Přečteno: 162x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent