Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Maturitní ples 2024

Pondělí, 15.1.2024, pár minut před osmou. Ke škole na Kavčích horách se trousí hloučky dětí. Jako každé všednodenní ráno. Ale něco je přece jenom jinak. Není mezi nimi ani jeden středoškolák. Člověk znalý místních poměrů příčinu vytuší – včera byl maturitní ples!

 

A má pravdu. Nedělní večer 14.1.2024, 19. hodina, Velký sál Lucerny. Na parket po prvním předtančení (v režii jedné studentky S4A) nastupuje téměř 80 slečen a mladých mužů, aby přítomní viděli, že jsou to oni, za kterými se zhruba za 5 měsíců naposledy zavřou dveře školy, ve které strávili čtyři roky. A v rukou budou držet maturitní vysvědčení.

 

Ale nepředbíhejme. Nejdřív se na parketě předvedli studenti 1. ročníků, v krásných šatech nebo tmavých oblecích nebyli téměř k poznání. Od čtvrťáků přebrali pomyslnou štafetu a snad se i zařekli, že udělají všechno pro to, aby za čtyři roky tu byli v hlavní roli oni.

 

Potom už se králi – nebo královnami – parketu stali čtvrťáci. Po slavnostním projevu paní ředitelky zaznělo dojemné poděkování tří jejich zástupců všem, kteří jim při studiu pomáhali a ještě pomohou. Pak všichni přebrali z rukou svých třídních učitelek šerpy a rozproudila se taneční zábava. Občas byla přerušena vystoupeními – studentky třídy S4C nebo skupiny orientálních tanců.

 

Ve 23 hodin sál potemněl, aby postupně všechny tři třídy maturantů předvedly svá půlnoční překvapení.

 

Pak už zbytek večera – nebo spíš noci – patřil jen studentům. Nedivte se, že dnes proto škola začíná až od deseti!

J. Vrbová

 


Vydáno: 1.2.2024 12:05 | 
Přečteno: 91x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent