Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Maturitní ples v Lucerně 2023

V pátek 13. ledna 2023 proběhl maturitní a imatrikulační ples Školy Kavčí hory. Naši studenti rozzářili a roztančili sál Lucerny. Jako první nastoupili na parket první ročníky. Každý student dostal stužku a imatrikulační list, čímž byl oficiálně stvrzen jejich vstup a začátek života na střední škole.

 

Největší pozornost se samozřejmě upínala na naše maturantky a maturanty. A bylo na co koukat. Studenti si dali záležet na choreografii nástupu na šerpování a parket se proměnil v přehlídku šatů nejrůznějších barev a střihů a elegantně upravených pánů.

 

Večer nebyl ochuzen ani o doprovodná vystoupení v podobně přehlídky latinsko-amerických tanců, vystoupení břišních tanečnic nebo mažoretek. Taneční sál byl velkou část večera volný také pro studenty, rodiče a ostatní milovníky hudby a tance.

 

Slavnostní večer vyvrcholil půlnočním překvapením, které si připravily obě maturitní třídy. Studenti si dali práci s přípravou a vyplatilo se. Diváci si vystoupení velmi užili.

 

Nezbývá než popřát maturantům hodně štěstí.

V. Hrbková

 

 


Vydáno: 25.1.2023 14:40 | 
Přečteno: 467x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent