Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Pohled do světa mezinárodní diplomacie

Dne 28. 3. 2024 jsme měli my, studenti 1. ročníků, vzácnou příležitost nahlédnout do světa mezinárodní diplomacie a důležitých globálních témat prostřednictvím návštěvy Informačního centra OSN v Praze. Tato zkušenost nám poskytla jedinečný vhled do práce Organizace spojených národů a její role v současném světě.

 

Během návštěvy jsme měli možnost se setkat s vedoucím kanceláře Informačního centra OSN Michalem Brožou,  který nám poskytl informace o historii a činnosti OSN. Získali jsme hlubší porozumění fungování organizace, jejích hlavních cílů a úkolů, které před sebou má.

 

Jedním z vrcholů návštěvy byla prezentace o aktuálních globálních tématech, kterou jsme pozorně sledovali a aktivně se do diskuse zapojovali. Témata jako je udržitelný rozvoj, lidská práva, mírová udržitelnost a humanitární pomoc byla pro nás nejen zajímavá, ale také nás motivovala k zamyšlení nad naším vlastním přístupem k těmto důležitým tématům.

 

Návštěva Informačního centra OSN v Praze byla pro nás nejen poučná, ale také inspirativní. Děkujeme všem pracovníkům centra za jejich čas a ochotu sdílet své znalosti s námi. Tato zkušenost nás posunula dál v našem poznávání světa a motivuje nás k aktivnímu zapojení se do globálních témat,  např. v projektu Světová škola, který je součástí naší školy již 10 let.

K. Měšťánková

 


Vydáno: 3.4.2024 16:16 | 
Přečteno: 239x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent