Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Poslední zvonění maturantů 2024

V úterý 30. dubna 2024 jsme my – maturanti obdrželi závěrečné ročníkové vysvědčení. A ten poslední den ve škole jsme si náramně užili.

 

Rozloučili jsme se se všemi spolužáky ve třídách a v 10:00 nás naši milí prvňáčci naposledy provedli školou za doprovodu dlouhého posledního zvonění a velkého potlesku všech studentů, žáků a učitelů.

 

Společně jsme se všichni shromáždili na dvoře školy, kde nám paní ředitelka popřála mnoho úspěchů nejen k maturitě. Velmi nás všechny potěšil i náramek, který jsme dostali od prvňáčků pro štěstí k ústním maturitním zkouškám.

 

Věříme, že bude fungovat a že si stejně radostně půjdeme i pro vysvědčení maturitní!

Maturanti z S4A, S4B a S4C

 


Vydáno: 21.5.2024 9:38 | 
Přečteno: 119x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent