Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Přednáška "Europass"

Dne 15. září 2023 se studenti prvního ročníku střední školy sešli na zajímavé přednášce, kterou vedly lektorky z NPI (Národní pedagogický institut).

 

Tématem byl "Europass" a jeho význam pro budoucí profesionální kariéru mladých lidí. Europass je nástroj, který slouží ke zlepšení mobility, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti na evropském trhu práce. Studenti, kteří se aktivně podílí na tvorbě svých dokumentů Europass, využívají tento nástroj při hledání práce nebo studiu v zahraničí.

J. Šíbová


Vydáno: 20.10.2023 14:34 | 
Přečteno: 234x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent