Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Přednáška s organizací Mamma HELP

Přednáška s organizací Mamma HELP

Dne 31. ledna 2018 jsme se my studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili přednášky o nádorovém onemocnění prsu. Přednášely nám dvě paní školitelky z organizace Mamma HELP.

 

Tato organizace se zabývá poradenstvím ženám s nádorovým onemocněním, aby se žádná žena s tímto problémem necítila sama. Před začátkem prezentace každý z nás dostal krátký dotazník, který obsahoval základní informace. Poté jsme měli vyplnit vše to, co jsme se dozvěděli během přednášky.

 

Věděli jste, že ročně onemocní v České Republice na rakovinu prsu kolem 7000 žen? Byli jsme důkladně seznámeni s tím, jak je důležité samovyšetřování prsu a od jakého věku mají ženy nárok na bezplatné mamografické vyšetření.

 

Na závěr bych chtěla napsat, že cela přednáška nám byla všem velice k prospěchu. Dozvěděli jsme se nové informace a odnesli jsme si různé brožurky z organizace Mamma HELP. 

K. Járková, studentka S3B


Vydáno: 1.2.2018 11:28 | 
Přečteno: 1184x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent