Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Projekt Praha historická a literární aneb Ostříží oči

V úterý 5. 5. 2015 se studenti naší střední školy vydali do města. Sice většina z nich žije v Praze, ale město vlastně nezná.

A tak jsme se sešli na náměstí Republiky a po chvilce strávené tady plněním úkolů se jednotlivé skupiny studentů pomalu vydaly za dalšími informacemi. Víte například, kde najdete na fasádě domu nápis „Lepší než celá kráva v cizině doma krajíc chleba“? Nebo kde v Praze žil Francois-René de Chateaubriand? Nebo čím byl významný pobyt v Praze pro Johannese Keplera?

Účastníci našeho projektu už to zjistili.


Vydáno: 13.5.2015 14:50 | 
Přečteno: 1832x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent