Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Psaní od srdce 2024

Psaní od srdce 2024

Studenti druhého ročníku oboru sociální činnost se letos již po druhé zúčastnili dobročinného projektu Psaní od srdce, pořádaného Diakonií ČCE.

 

Jejich dopisy mířily k seniorům, kteří využívají sociální služby, ať už žijí v domovech seniorů nebo zůstávají doma. Tato iniciativa nejen že přináší radost do života seniorů, ale také pomáhá snižovat bariéry mezi generacemi a odhaluje problém samoty, kterou často trpí starší lidé. Projekt zdůrazňuje hodnotu zkušeností a zájmů seniorů, kteří mohou mít o své okolí stále aktivní zájem.

 

Studenti, kteří se zapojili do psaní dopisů, mohou navázat nová přátelství se seniory a prožívat vzájemnou výměnu poznatků a zážitků. Psaní od srdce tak není jenom akt solidarity, ale zároveň důležitý krok k budování vztahů a porozumění mezi generacemi.

Studenti S2B


Vydáno: 2.5.2024 15:49 | 
Přečteno: 157x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent